Privacyverklaring en cookiestatement

De Zwart Grondverzet, gevestigd aan Middelblok 5, 2831 BJ Gouderak, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De Zwart Grondverzet houdt het recht deze privacyverklaring te wijzigen en/of aan te passen. De afdeling administratie van De Zwart Grondverzet waar de gegevens bewaard worden, is te bereiken via info@agdezwart.nl

 

Persoonsgegevens

De Zwart Grondverzet kan uw persoonsgegevens verwerken doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken zijn voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Wij verwerken uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen, e-mailen en/of eventueel voor een offerte, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitzondering hierop zijn persoonsgegevens welke worden bewaard op grondslag van een wettelijke verplichting of persoonsgegevens waarvoor u uitdrukkelijk toestemming hebt verleend.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Zwart Grondverzet neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Aannemings- & Grondverzetbedrijf A.G. de Zwart) tussen zit.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Zwart Grondverzet verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Persoonsgegevens beveiligen

De Zwart Grondverzet neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de persoonsgegevens en dat de toegang tot persoonsgegevens is afgeschermd.

 

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij van beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@agdezwart.nl

 

Links naar websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Zwart Grondverzet gebruikt functionele, analytische, tracking cookies en cookies met een puur technische functionaliteit. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website o.a. naar behoren werkt , en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser te verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/hoe-beheer-ik-cookies-op-mijn-computer/

Hieronder een overzicht van de aanwezige cookies op onze website: